Årsmöte 2016


Onsdag 29 mars hölls årsmötet i Hansa Utbildnings lokaler i Visby.
Som mötesordförande valdes Bo Björkman och med hans erfarenhet röstades bla en ny styrelse fram, tillsammans med uppdaterade stadgar.
2016 var ett tufft år med stora utmaningar ekonomiskt. Minusresultatet beror delvis på uppstramningen av bokföringen där man under året fått inkludera skulder från tidigare år. Mer finns att läsa om det i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och vi tackar den avgående styrelsen för deras digra arbete.
Vi välkomnar även den nya styrelsen och ser fram emot ett spännande 2017 med många förändringar och förbättringar i planerna!


Hjälp oss via SMS!
Det är möjligt att via SMS skänka en gåva till Gotlands Katthem och våra katter.

SMS:a kattis 20, kattis 50, kattis 100 eller kattis 200
till 72 550, för att skänka respektive summa.

Läs mer...

Trulle och Neon hälsar på varandra
Hjälp oss via Swish!