Medlem

Våra medlemmar är ett stort stöd!
Bli medlem Du också.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas in på pg 268731-7. Ange i meddelanderutan att det gäller medlemsavgift; fyll också i dina personuppgifter såsom namn, adress, telefon, e-post etc.

Som medlem får Du Gotlands Katthems medlemsrapport ett par gånger om året där vi informerar om vad som händer på katthemmet och där vi också berättar om olika kattöden.

Som medlem har du möjlighet att påverka genom att delta på våra årsmöten och välja styrelsemedlemmar. Kallelse om årsmötet går ut till alla medlemmar senast två veckor innan årsmötet.


Intresserad av styrelsearbete?
Är du intresserad av att sitta i styrelsen för föreningen Gotlands Katthem?
Maila till info@gotlandskatthem.se

Hjälp oss via SMS!
Det är möjligt att via SMS skänka en gåva till Gotlands Katthem och våra katter.

SMS:a kattis 20, kattis 50, kattis 100 eller kattis 200
till 72 550, för att skänka respektive summa.

Läs mer...

Trulle och Neon hälsar på varandra
Hjälp oss via Swish!